الیاسی: دربدترین شرایط تراکتورسازی را تحویل گرفتم + اتهام دیوید کامرون به میزبانی روسیه در جام جهانی – سایت خبری رئال

خبرگزاری مهر: عباس الیاسی درباره انتخابش به عنوان سرپرست جدید باشگاه تراکتورسازی به جای مصطفی آجورلو و برنامه هایش برای

ادامه مطلب »

الیاسی: دربدترین شرایط تراکتورسازی را تحویل گرفتم + اتهام دیوید کامرون به میزبانی روسیه در جام جهانی – سایت خبری رئال

خبرگزاری مهر: عباس الیاسی درباره انتخابش به عنوان سرپرست جدید باشگاه تراکتورسازی به جای مصطفی آجورلو و برنامه هایش برای

ادامه مطلب »